PRING S

環鑽跟管鑽探系統 – PRING-S

力駿”PRING-S”環鑽跟管鑽探系統具有完整面的同心型設計. 是由遵向鑽頭, 環型套及通腳組成的.  在遵向鑽頭上有多個固定凹槽. 當系統順時針旋轉時會將環型套鎖在裡面. 這套系統只供單次使用的, 不能重復使用, 所以可以將套管取出收回.

PRING-S  環鑽跟管選擇
型號
通管
潛孔鑽頭
花鍵種類
外徑
內徑
外徑
內徑
直徑
PRING-S 90

114MM

102MM

 125MM

84MM

94MM

MACH33

PRING-S 115

141MM

126MM

155MM

104MM

116MM

DHD340

PRING-S 140

168MM

153MM

188MM

130MM

144MM

DHD350

PRING-S 165

194MM

181MM

215MM

145MM

163MM

DHD360

PRING-S 190

219MM

203MM

238MM

169MM

189MM

DHD360

PRING-S 215

254MM

240MM

276MM

198MM

220MM

DHD380

PRING-S 240

273MM

260MM

293MM

214MM

240MM

DHD380

PRING-S 280

323MM

302MM

345MM

260MM

285MM

SD-10

PRING-S 315

355MM

335MM

375MM

290MM

315MM

SD-10

PRING-S 365

406MM

387MM

432MM

340MM

368MM

N125

PRING-S 460

508MM

483MM

530MM

434MM

466MM

N125

PRING-S 510

559MM

533MM

580MM

473MM

509MM

N180

PRING-S 560

610MM

584MM

635MM

526MM

564MM

N180

PRING-S 610

660MM

632MM

685MM

573MM

611MM

N240

PRING-S 660

711MM

685MM

735MM

615MM

655MM

N240

PRING-S 745

813MM

780MM

838MM

710MM

758MM

N240